Politika korišćenja sajta

Politika korišćenja sajta

Svi posjetioci internet prezentacija www.svakodobro.ba saglasni su sa sljedećim uslovima korišćenja:

Internet prezentacija www.svakodobro.ba, sve njene stranice i sve prikazane informacije imaju isključivo informativnu i edukativnu namjenu. Opisi pojedinačnih proizvoda na www.svakodobro.ba sadrže samo osnovne informacije iz teksta uputstva koje je zvanično odobrilo Ministarstvo zdravlja Republike Srpske i Federalno ministarstvo zdravstva i koje je sastavni deo pakovnog materijala. Navedene informacije ne mogu zamjeniti informacije koje se nalaze u deklaraciji proizvoda, kao ni uputstva koja pacijent dobije od svog ljekara, farmaceuta ili drugog stručnog lica. Prije upotrebe bilo kog proizvoda navedenog na www.svakodobro.ba, pacijenti moraju konsultovati ljekara, farmaceuta ili drugo stručno lice, te Hemofarm ne može biti, na bilo koji način, odgovoran za upotrebu proizvoda suprotnu instrukcijama dobijenih od ovih lica;

Hemofarm ne može garantovati ažurnost u realnom vremenu podataka koji se nalaze na sajtu, u svakom trenutku pristupa sajtu. Korisnici koriste informacije sa www.svakodobro.ba na svoj sopstveni rizik. Hemofarm ne preuzima bilo kakvu odgovornost ni u pogledu eventualnih hardverskih, softverskih niti bilo kakvih drugih oštećenja do kojih može doći na kompjuterskoj opremi korisnika za vrijeme korišćenja www.svakodobro.ba

Sve informacije, grafički prikazi, vizuelna i dizajnerska rješenja, fajlovi, prilozi i nazivi proizvoda na www.svakodobro.ba zaštićeni su kao autorska djela ili kao predmeti prava industrijske svojine. Svaku njihovu protivzakonitu upotrebu bez prethodne odgovarajuće Hemofarmove saglasnosti, Hemofarm će tretirati kao povredu svojih prava i preduzeće sve zakonom raspoložive mjere sankcionisanja lica koja vrše takvu povredu. Sve fotografije na www.svakodobro.ba predstavljaju samo simbolične ilustracije i potiču iz arhiva Hemofarma i STADA-e, ili su preuzete sa specijalizovanih sajtova koji nude fotografije, pod uslovima koje je propisao nosilac prava nad fotografijama;

Hemofarm zadržava pravo da izmjeni ili ukloni bilo koju informaciju ili sadržaje prikazane na www.svakodobro.ba, u bilo koje vrijeme, po sopstvenom izboru i bez prethodnog obavještenja;

Hemofarm zadržava pravo da na www.svakodobro.ba postavi linkove ka drugim sajtovima koje smatra odgovarajućim, ali nije i ne može biti odgovoran za sadržinu tih sajtova, osim ukoliko su u pitanju sajtovi na kojima je sam Hemofarm nosilac prava na korišćenje sajta i to pravo aktivno koristi;

Informacije koje su sadržane na www.svakodobro.ba mogu se koristiti u nastavne, naučne i nekomercijalne svrhe, ali uz obavezu navođenja porijekla informacija i Hemofarma kao njihovog isključivog vlasnika. U slučaju da se to ne dogodi, Hemofarm zadržava pravo da preduzme sve pravne i faktičke radnje kako bi spriječio dalju distribuciju ovih informacija i tražio eventualnu štetu nastalu zbog njihovog nelegalnog korišćenja;

Bilo koja informacija koju posjetioci sajta pošalju Hemofarmu putem Interneta ili elektronske pošte, neće se smatrati povjerljivom informacijom, čak ni u situaciji da pošiljalac informacije izričito navede da su informacije povjerljive prirode i Hemofarm zadržava pravo da tu informaciju dalje distribuira, koristi ili uključi u sadržaj svog sajta, kao i da iste u potpunosti zanemari. Hemofarm ni u kojoj situaciji neće tražiti od posjetilaca sajta da mu na bilo koji način dostavljaju povjerljive informacije, niti će preuzeti bilo kakvu odgovornost iz posljedica koje mogu nastati usljed toga što su mu posjetioci sajta dobrovoljno i samoinicijativno poslali određene informacije. Od napred navedenih ograničenja se izuzimaju informacije koje se odnose na farmakovigilancu Hemofarmovih proizvoda, informacije koje imaju karakter podataka o ličnosti, kao i informacije koje imaju karakter uzbunjivanja, sa kojima će Hemofarm postupati u skladu sa propisima koje regulišu ove oblasti;

Hemofarm poštuje privatnost posjetilaca www.svakodobro.ba, te će informacije do kojih dođe upotrebom www.svakodobro.ba koristiti isključivo u skladu sa važećim zakonom. Posjetioci su saglasni da Hemofarm prikuplja i koristi tehničke podatke o posjećenosti i korišćenju sajtova www.svakodobro.ba, i iste koristi radi interne statistike i analitike u vezi sa korporativnom internet prezentacijom. Hemofarm neće pružiti informacije o posjetiocima trećim licima bez neposrednog odobrenja posetioca ili na osnovu zakonom propisanih obaveza. Osim toga, Hemofarm nastoji da zaštiti informacije o posjetiocu na način koji onemogućava dostupnost trećim licima, ali neće biti odgovoran za informacije do kojih treća lica dođu na nezakonit način;

HVALA!

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the comparison bar
Compare